Havlíčkova 6, 811 04 Bratislava | +421 2­ 5777­ 0000 | mwpromotion@mwpromotion.sk

AKTUÁLNI KLIENTI MW

V roku 2017 poskytujeme naše služby klientom (v abecednom poradí):


Canon

Central shopping mall Bratislava

GAS Família - značky Goral Vodka MASTER, FAMILIA Premium 

Heineken

IBM

J&T Banka 

JAVYS (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť)

JESS (Jadrová energetická spoločnosť Slovenska)

Microsoft

PosAm

Slovak Telekom 

Union poisťovňa