Havlíčkova 6, 811 04 Bratislava | +421 2­ 5777­ 0000 | mwpromotion@mwpromotion.sk

BOUTIQUE AGENCY

MW Promotion je reklamná agentúra, poskytujúca servis v celom spektre komunikačných služieb. Pracuje ako typická "boutique agency". To znamená, že preferuje spoluprácu s menším počtom klientov, ktorým však poskytuje nadštandardnú starostlivosť. Podobne ako v luxusnom butiku.

 

Výsledkom tejto starostlivosti je fakt, že kľúčoví klienti spolupracujú s agentúrou dlhodobo. Viac ako 10 rokov nie je neobvyklých. Pre najväčšieho zadávateľa reklamy na Slovensku, spoločnosť Slovak Telekom (resp. jej predchodcov Eurotel, T-Mobile a Slovenské Telekomunikácie) agentúra pracuje takmer 20 (!!!) rokov. 

 

MW Promotion sa snaží o nachádzanie neobvyklých ale efektívnych ciest na budovanie značiek, podporu predaja a zvyšovanie zákazníckej hodnoty klientov. Preferuje priekopnícke prístupy, hľadá originálne riešenia a vyhýba sa, podľa možností, x-krát prešlapaným a istým cestičkám k cieľu.


Ďalším z dôvodov úspechu a dlhodobej spolupráce s kientami je aj "politické presvedčenie" agentúry. Už 25 rokov ho vyjadruje jednoduché heslo God Save Style.

 

Príjmy agentúry sa v posledných rokoch pohybovali v intervale 3 až 6 mil. EUR. Počas svojej histórie nazbierala agentúra  "marketingové skúseností" za viac ako 70 mil. EUR. V nebohej mene je to viac ako 2 miliardy slovenských korún. Dve miliardy reklamy v praxi - dve miliardy pokusov, občas aj omylov, ale predovšetkým úspechov pre klientov agentúry.