Havlíčkova 6, 811 04 Bratislava | +421 2­ 5777­ 0000 | mwpromotion@mwpromotion.sk

CENTRAL shopping mall

Rokom 2017 začína tretí rok našej agentúrnej práce pre bratislavský shopping mall Central. 

Pro-zákaznícky orientový a ambiciózny klient podporuje nami navrhované inovácie a novinky v oblasti online. Vďaka tomu je bratislavský Central najinovatívnejším shopping mallom ECE holdingu.

Pre klienta sme vyvinuli unikátny integrovaný predajno-komunikačný projekt. Jeho súčasťou sú intenzívne imidžové kampane, aktivity v online prostredí a na sociálnych sieťach vrátane segmentovanej CRM komunikácie, ktoré spolu v pravidelných intervaloch vyúsťujú v masívnu sales promotion aktivitu (eZľavy).  

V novembri 2016 sme vyvinuli a implementovali jeden z prvých (ak nie úplne prvý komerčný) ChatBot „CentralBot“, hoci len v apríli toho roku túto novinku celosvetovo prezentoval Facebook.

Kým naša spolupráca začala v oblasti kreovania ATL imageových a eventových kampaní, v súčasnosti sa rozrástla aj do ďalších oblastí: online špeciálnych projektov, kampaní a aktivít na sociálnych sieťach, či grafickou a obsahovou prípravou interných Look Bookov „C-MAGAZÍN“.

U tohoto klienta sme dostali príležitosť ukázať, že rozumieme nielen klasickej reklame, ale aj móde, online svetu, medziľudským vzťahom, ale najmä že sme pro-biznis orientovanou agentúrou.