Havlíčkova 6, 811 04 Bratislava | +421 2­ 5777­ 0000 | mwpromotion@mwpromotion.sk

EVENTY

Zaujímavým projektom určeným deťom a širokej verejnosti bola v roku 2015 Road show DIGIŠKOLA NA KOLESÁCH.

So špeciálne upraveným kamiónom sme prešli 18 najväčších slovenských miest.  

Prostredníctvom simulovanej učebne, ktorá bola umiestnená v interiéri kamiónu, boli odprezentované nové formy vyučovania s využitím tabletov a interaktívnych tabúľ trom tisíckam žiakov z viac ako 250 škôl.