Havlíčkova 6, 811 04 Bratislava | +421 2­ 5777­ 0000 | mwpromotion@mwpromotion.sk

iQMW

Špecialne inovativne projekty zastrešuje samostatný špecializovany team - iQ MW Team. Ide najmä o vernostné programy, omnichannel projekty, CRM projekty, projekt iQ retail, atď.


Pre potreby klientských projektov, pri prípravách stratégií ale aj pre vlastné účely realizuje iQ MW Team vlastné interné výskumy (kvantitatívne aj kvalitatívne).  


Klienti iQMW:

J&T Banka

Slovak Telekom

T-Mobile CZ

GAS Familia

Central

iQ Retail