Havlíčkova 6, 811 04 Bratislava | +421 2­ 5777­ 0000 | mwpromotion@mwpromotion.sk

MW PEOPLE

Okrem dlhoročných skúseností sú nositeľom agentúrneho úspechu predovšetkým ľudia. Pre agentúru je charakteristická minimálna fluktuácia na kľúčových pozíciách. Väčšina top manažérov pracuje v agentúre viac ako 10 rokov. Aktuálne pracuje v agentúre viac ako 25 ľudí.

Digitálna revolúcia a integrácia komunikačných služieb spôsobili zmeny v štruktúre klasicky vnímaného agentúrneho teamu.

Sme integrátor, a preto aj štruktúra teamu je integrovaná. Jednotlivé pozície sa plynulo prelínajú. 

V agentúre je zodpovednosť a práca s klientmi rozdelená do troch samostatných accountských teamov. Každý má svojho skúseného seniorského teamleadra.

Špeciálne inovatívne projekty (vernostné programy, omnichannel projekty, CRM projekty, projekt iQ retail) zastrešuje ďalší samostatný špecializovaný team - iQ MW Team.

Na čele kreatívneho teamu stojí skúsený "idea maker" Beata Hudecová. 

Stratégie a konzultačné služby zastrešuje riaditeľ agentúry, Martin Marko.