Havlíčkova 6, 811 04 Bratislava | +421 2­ 5777­ 0000 | mwpromotion@mwpromotion.sk

360° SLUŽIEB

Pre našich klientov vieme byť partnerom vo všetkých fázach našej vzájomnej spolupráce v oblasti marketingovej komunikácie ale aj marketingu ako takého.


Spektrum ponúkaných služieb je komplexné. Od tvorby marketingových a komunikačných stratégií až po exekúciu 360 stupňových kampaní. 

 

MW Promotion sa snaží o nachádzanie neobvyklých ale efektívnych ciest na budovanie značiek, podporu predaja a zvyšovanie zákazníckej hodnoty klientov. Vychádzame pri tom z princípu, že úspech zajtra nemôže byť iba projekciou úspechoch zo včerajších dní. Preferujeme nelineárny prístup pri riešení problémov naašich klientov.

 

A to všetko v duchu nášho politického presvedčenia vyjadreného heslom "God Save Style".